Timespoiler
Bestyrelsesmøde
Gamemaster: Nina Meyer Jørgensen
Uge dag: Søndag i lige uge
Oprettelse dato: 23 / 09 - 2018
Start Dato: 01 / 01 - 1997
Slut Dato:
Rum: Rummet
Beskrivelse:

Grottens Bestyrelse holder bestyrelsesmøde.

Mødet starter klokken 11:00. Der diskuteres emnerne fremlagt på dagsordenen samt post, aktiviteter foretaget siden sidste møde med mere. Dagsordenen for mødet kan findes på hjemmesiden under "Arkiv". Alle medlemmer er velkommen til mødet og give deres besyv med.

Spillere:
Bo Lønnqvist
Jesper Fonvig
Thora B. Pedersen
Frederik Theill Jørgensen
Tobias Elefsen
Heinz Hansen